ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
არჩილ და ლეონ კვირტიები
კონსტანტინე ცინცაძე და ეთერ-თაკო ცინცაძე
საჩხერის II საშუალო სკოლა