თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცები სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი სამხედრო პირები სადილობისას.
უცნობ ახალგაზრდა მამაკაცთა ჯგუფი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
უცნობი ფოტო.