ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
პლატონ ვარანკო
ექიმი ივანე სავჩენკო - დაჭრილი პარტიზანების ლაშქრობის დროს
პატარა მზვერავები: ლიონია ჩეჩიოტკინი და ლიონია ზაბელინი
პავლე სუხოცკი
პეტრე ვერშიგორა
ნოე ჭაბუკიანი
გურამ რამიშვილი (ცენტრში)
გურამ რამიშვილი (ცენტრში)