იორდანე წულაია.
პავლე წულაია
გიორგი ალექსი-მესხიშვილი ნადირობისას მის მონადირე ძაღლთან ერთად.
ვარდენ აფხაძე ნაციონალური კოსტიუმით - ჩოხით.
ნესტორ გიორგაძე.
რუდოლფ აუგსტი
ელზა აუგსტი