უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე
უცნობი კლასის ფოტო
კუმისის სკოლის მოსწავლეთა ჯგუფი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
კუმისის სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებელი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
უცნობი VIII კლასის ფოტო