უცნობი მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობი მამაკაცი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი სამხედროები ტყის პირას.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი ბუნებაში.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ ახალგაზრდა მამაკაცთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი მინდორში.