უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მესამე) , უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ ახალგაზრდა სამხედრო პირთან ერთად.