თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
ორი ჯარისკაცი.
ორი უცნობი ჯარისკაცი.
უცნობი სამხედრო პირი ბავშვთან ერთად.
უცნობი სამხედროები.