უცნობი სამხედროები ტყის პირას.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი ბუნებაში.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ ახალგაზრდა მამაკაცთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი მინდორში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში), უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.