უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი სამხედროები ტყის პირას.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი ბუნებაში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი მინდორში.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში), უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
ორი ჯარისკაცი.