თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მეორე), უცნობ სამხედროებთან ერთად.
ორი ჯარისკაცი ტყის ფონზე.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი ბუნებაში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი მინდორში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.