უცნობი ფოტო.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მესამე) უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში, მრგვალი ქუდით) უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად, ტანკის ფონზე.
ორი უცნობი სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით, მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (თეთრი სამხედრო ფორმით), უცნობ სამხედროებთან და ბავშვებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ ჯარისკაცებთან ერთად, სამხედრო ბანაკში.