თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
უცნობი სამხედრო პირი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო ტყის ფონზე.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი, სამხედრო ფორმით.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მეორე) უცნობ მამაკაცებთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მესამე)