უცნობი ჯგუფური ფოტო
სილიბისტრო სამსონის ძე იაშვილი
ბოლო რიგში, მარცხნიდან პირველი - პეტრე ჭიჭინაძე.
პავლე არჩვაძე
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარჯვნიდან პირველი) , მიხეილ ჯაჯანიძე (მარცხნიდან მესამე)
ტიტე მარგველაშვილი ქუთაისის რეალური სასწავლებლის დამთავრებისას.