უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი.