გუგული ჯანჯღავა (ზინაიდა ჯანჯღავას ძმა) ყირიმში, "მერცხლის ბუდესთან".
ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
რამბულეს ჯიშის ცხვრები სარწყულებელთან, ყირიმის სტეპში.