თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.