ნატო ედიშერის ასული ფრუიძე ბავშვობაში
მალხაზ ჯანაშია
ოლგა კისმანი.
ოლგა კისმანი.