თიკო ღვინიაშვილი
გრიგოლ ბარკალაია საკუთარ სამუშაო კაბინეტში, სამეცნიერო ლაბორატორია ,,ბარკალაიტში".
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე.