მაქსიმე კვახაძე - ოლგა კისმანის მეუღლე.
ოლგა კისმანი.
ოლგა კისმანი.
მაქსიმე კვახაძე, ოლგა კისმანის მეუღლე.
ოლგა კისმანი.
სოფელ წირქვალის (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) მღვდელი - მარკოზ ქველაძე