შალვა ვასილის ძე ხუციშვილი "შრომა-გასწორების კოლონიაში"; Дальстрой.
შალვა ვასილის ძე ხუციშვილი "შრომა-გასწორების კოლონიაში"; Дальстрой.