ქორეოგრაფისა და ბალეტის მოცეკვავის, ალექსი ჭიჭინაძის პორტრეტი