მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ჯილდო სპორტული შეჯიბრებისთვის.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ცხენის თავი, ბარელიეფი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. თასი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ჯილდო სპორტული შეჯიბრებისთვის.