რეპეტიცია ზაარბრუეკენის თეატრში; ცენტრში - ნელი ამაშუკელი.