უცნობი ჯარისკაცები
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო
მარჯვნიდან პირველი კარლო ხმელიძე, ჯარის მეგობრებთან ერთად
კარლო ხმელიძე
ქვედა რიგში მარჯვნიდან პირველი - კარლო ხმელიძე ჯარის მეგობრებთან ერთად