უცნობი სამხედრო პირები.
თენგიზ კუპრაშვილი (სამხედრო ფორმით, მარჯვნიდან მეორე), უცნობ ადამიანთა ჯგუფთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცები სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.