ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
პეტრე კულბაკა
მიხეილ ივანე ძე პავლოვსკი
ივანე ბერეჟნოი
ალექსი ილიას ძე კორნევი
პავლე სუხოცკი
მიხეილ ტარტადოვსკი, გერმანული ენის თარჯიმანი
პეტრე ვერშიგორა
ს. კოვპაკი
ნოე ჭაბუკიანი