უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი
ჯოხაძე ვასო, ჯოხაძე იულია, კობახიძე ბულკი, კობახიძე ნაზი და კობახიძე გური
ცენტრში -კარლო ხმელიძე
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობი ჯარისკაცი (მამუკა ...)
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი
ვასო ჯოხაძე და გრიშა კობეშავიძე