შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
საველე კალოს ხელმღვანელი უფლისა სულაშვილი
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
მოსავლის აღების დროს შირაქში
მოსავლის აღება შირაქში
ცაცო გონაშვილი - ავტომძღოლი
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
სატრაქტორო ბრიგადის მზარეული - ხვთისო პოპიაშვილი
ილო სულაშვილი (,,სოფლის მახარობელი")