პავლე წულაიას სახელმწიფო შრომის დანაზოგის ბარათი
უცნობი დოკუმენტი
პავლე წულაიასთვის რომანოვების საიუბილეო ორდენის გადაცემის ცნობა