ნინო სეფიაშვილი
უცნობი ჯარისკაცი
უცნობი ჯარისკაცი
ლენი თოფურიძე ( მარია ჰერცფელდის მეგობარი)