გერონტი ხმელიძის, შარდენ (შალვა) ჩაჩხიანისა და ტრიფონ ერასტის ძე ხმელიძის (1914-1983) პორტრეტები.
ბონდო ხმელიძე სამხედრო სამსახურში ყოფნისას