წიგნი პლასტმასის ახლებური წარმოების, ,,ბარკალაიტის" საფუძვლების, მეთოდიკის და გამოყენების შესახებ.
მიხეილ ჯაჯანიძის რეაბილიტაციის ცნობა