დათიკო წერეთლის წიგნი - Georgien als manganerzlieferant der weltwirtschaft (საქართველო, როგორც მანგანუმის მიმწოდებელი მსოფლიო ბაზარზე).
ალფრედ ნავრათის წიგნი - Im Reiche der Medea (მედეას სამეფოში).