თინა და ცეზარ შეიზაშვილების ზეპირი ისტორია - 1951 წელს, მათი ოჯახის შუა აზიაში დეპორტაციის შესახებ.
ტატიანა ბოკკი-ბუაძის ზეპირი ისტორია