მიღების თარიღი : 2018-11-01       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-11-14       კონტრიბუტორი : მედიკო იაკობაშვილი
დავით ბაქრაძის კოლექცია
ცენტრში ს. კოვპაკი
ცენტრში დავით ბაქრაძე
დავით ბაქრაძე და ს. კოვპაკი
ცენტრში დავით ბაქრაძე
მარჯვნიდან პირველი დავით ბაქრაძე
დავით ბაქრაძე და ს. კოვპაკი უცნობ ჯგუფთან ერთად
დავით ბაქრაძე ცენტრში