თარიღი : | ადგილი : | ავტორი :
აღწერა :
ტექსტი :
შენიშვნა :
არქივი
ორგანიზაცია : Goethe society Tbilisi
კონტრიბუტორი : Manana Paichadze
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE GOETHEGESELLSCHAFT COLLECTION OF GOETHE SOCIETY PHOTO 188 P POS S1 20-09-2017 V02
ენა :
ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი :
საწყისი მედიუმი :
კომპრესია :
ფორმატი : tiff
მოცულობა : 34 mb
აპლიკაცია :
ფერი :
ფერის სიღრმე : 8 bit
რეზოლუცია : 300 dpi
გამოყენების პირობები

Use of documents is free only for non-commercial, scientific and educational purpose, in condition of marking source (archive, holder organisation, collection and contributor). Use of materials for commercial purposes are prohibited without confirmation from legal owner. All rights reserved according Georgian and international laws

თემატური თეგები
German-Georgian literary relations
ჟანრი