თარიღი : 1931-08-19 | ადგილი : Tbilisi, Georgia | ავტორი :
აღწერა :
ტექსტი :
19/ VIII 3365'
აკად. ფურც. N1313
მოწმობა
ესე მიეცა მოქ. ჯაჯანიძ მარიამი მას შინა, რომ ის იმყოფებოდა ტფილისის გინეკ. ინსტიტ. სამეანო განყოფილებაში 1931 წ. 14/VIII დან 19/VIII -მდე 1931 წლ., სადაც ის განთვისუფლდა ბავშვით მდედრობითი სქესისა, რასაც ჯეროვანი ხელის მოწერითა და ბეჭდის დასმით ვამოწმებთ.
დირექტორი: ე. ცაგარელი
19/VIII 1931 წ.
ქ. ტფილისი
შენიშვნა :

არქივი
კოლექცია : Collection of Maria Herzfeld
ორგანიზაცია : Soviet past research laboratory
კონტრიბუტორი :
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE SOVLAB COLLECTION OF MARIA HERZFELD DOCUMENT 008 P 12-08-2017 V01
ენა : Georgian
ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი :
საწყისი მედიუმი :
კომპრესია :
ფორმატი :
აპლიკაცია :
გამოყენების პირობები

Use of documents is free only for non-commercial, scientific and educational purpose, in condition of marking source (archive, holder organisation, collection and contributor). Use of materials for commercial purposes are prohibited without confirmation from legal owner. All rights reserved according Georgian and international laws

თემატური თეგები
ჟანრი
Official