თარიღი : | ადგილი : | ავტორი :
აღწერა :
ტექსტი :
შენიშვნა :

არქივი
ორგანიზაცია : Goethe society Tbilisi
კონტრიბუტორი : Manana Paichadze
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE SOVLAB COLLECTION OF THE GOETHE GESELLSCHAFT (GOETHE SOCIETY) DOCUMENT 001 P 2017-09-20 V01 PDF 001
ენა : Georgian , German
ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი :
საწყისი მედიუმი :
კომპრესია :
ფორმატი :
აპლიკაცია :
გამოყენების პირობები

Use of documents is free only for non-commercial, scientific and educational purpose, in condition of marking source (archive, holder organisation, collection and contributor). Use of materials for commercial purposes are prohibited without confirmation from legal owner. All rights reserved according Georgian and international laws

თემატური თეგები
German-Georgian literary relations
ჟანრი
Book