თარიღი : 1924 | ადგილი : Erlagen, Germany | ავტორი : Datiko Tsereteli
აღწერა :
ტექსტი :
შენიშვნა :

არქივი
კოლექცია : German-Georgian library
ორგანიზაცია : Soviet past research laboratory
კონტრიბუტორი : Anna Margvelashvili
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE SOVLAB GEORGIEN MANGANERZLIEFERANT DER WELTWIRTSCHAFT DOCUMENT 001 P 12-10-2017 V01
ენა : German
ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი :
საწყისი მედიუმი :
კომპრესია :
ფორმატი :
აპლიკაცია :
გამოყენების პირობები

Use of documents is free only for non-commercial, scientific and educational purpose, in condition of marking source (archive, holder organisation, collection and contributor). Use of materials for commercial purposes are prohibited without confirmation from legal owner. All rights reserved according Georgian and international laws

თემატური თეგები
ჟანრი
Book