ახალი ჩანაწერები
ქვემო მაჩხაანის არქივი
2014-03-01
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
2014-07-01
ელეონორა ტერ-ფარსეგოვა მახვილაძე
01.09.1875 - 31.12.1969
ძალდატანებითი კოლექტივიზაცია სოფლად 1929-1936
27.05.2016
პროექტის შესახებ

მონიშნეთ თქვენი ადგილი ისტორიაში - შეავსეთ საზოგადოებრივი არქივი!

სრულად
ჩაერთე პროექტში

თითოეულ დაინტერესებულ პირს, მოხალისეს, მკვლევარს თუ კვლევით ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს ეს სივრცე საკუთარი კოლექციის შესაქმენლად, რისი მეშვეობითაც იგი შეავსებს და განავითარებს საერთო მონაცემთა ბაზას, ხელს შეუწყობს კვლევითი პროცესების გააქტიურებას და ავტომატურად იქცევა „საზოგადოებრივი არქივის“ თანაორგანიზატორად. „საზოგადოებრივი არქივი“ ღიაა კვლევით ეთიკასა და თანასწორუფლებიანობაზე დაფუძნებული თანამშრომლობისათვის.

„საზოგადოებრივი არქივის“ სივრცეში ჩართვა ნიშნავს საკუთრებაში არსებული დოკუმენტების ციფრული ასლების გადაცემას „საზოგად...

სრულად
უცნობი ფოტო
testinfo@archive.ge
პარტნიორები